Chuỗi Sự Kiện Tuần (8/4-10/4)
07-04-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 8/4-10/4 Áp dụng S1 - S193
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Luyện*1Quy Giáp*4Hoa Khai Phú Quý*3 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Luyện*1Quy Giáp*4Hoa Khai Phú Quý*5 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Luyện*1Quy Giáp*6Hoa Khai Phú Quý*10 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Luyện*1Quy Giáp*6Hoa Khai Phú Quý*20 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đá Luyện*2Quy Giáp*10Hoa Khai Phú Quý*50 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đá Luyện*2Quy Giáp*10Hoa Khai Phú Quý*100Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đá Luyện*4Quy Giáp*14Hoa Khai Phú Quý*150Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đá Luyện*7Quy Giáp*20Hoa Khai Phú Quý*200Đá Thức Tỉnh*7