1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (9/10 - 11/10)
09-10-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 0h ngày 9/10 - 23h59 ngày 11/10
Phạm vi: S1 - S178

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuy Giáp*4Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *1
200200 VàngQuy Giáp*4Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *1
388400 VàngQuy Giáp*6Đặc tính tăng hoàng*1Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *2
800800 VàngQuy Giáp*6Đặc tính tăng hoàng*2Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *4
12001200 VàngQuy Giáp*10Đặc tính tăng hoàng*3Đá Luyện*2Đá Đột Phá Trang Bị *6
20002000 VàngQuy Giáp*10Đặc tính tăng hoàng*6Đá Luyện*2Đá Đột Phá Trang Bị *8
40004000 VàngQuy Giáp*14Đặc tính tăng hoàng*12Đá Luyện*4Đá Đột Phá Trang Bị *16
67506750 VàngQuy Giáp*20Đặc tính tăng hoàng*20Đá Luyện*7Đá Đột Phá Trang Bị *30