Chuỗi Sự Kiện Tuần (9/7 - 11/7)
08-07-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 9/7 - 11/7 Áp dụng: S1 - S201
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Bong Bóng Mùa Hè*10Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
388Vé Trò Chơi*7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Hoa Bong Bóng Mùa Hè*20Ngọc Thú Cưng*1 (tẩy skill pet)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Vé Trò Chơi*10Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5
2000 (Hiếm)Hoa Bong Bóng Mùa Hè*50Uy Hổ Kỳ*1Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi)Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Mảnh Linh Thú*20Hình Ngoại Thất Tím*3
6750Hồn Hề Thúc Dạ*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Hề Thúc Dạ*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000 (ưu đãi)Hồn Hề Thúc Dạ*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Đá Linh Thú*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Đá Luyện Cao*5Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1