Event Mừng 1000 ngày ra mắt game
05-09-2019

Nạp tích lũy nhận Hoa Mộc Lan (Mừng 1000 ngày ra mắt)

-= Nạp tích lũy nhận Hoa Mộc Lan (Mừng 1000 ngày ra mắt) =-

Thời gian:
  • 6/9 - 8/9 Áp dụng: S1 -S206
  • Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Hoàng Long Ngọc*10Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1
388 (Mừng 1000 ngày)Vàng*500Đá Đột Phá Trang bị*10Đá Tinh Luyện*10
800 (Mừng 1000 ngày)Uy Hổ Kỳ*1Đá Tẩy Luyện Thấp*10Đá Thức Tỉnh*5
1200Người Tuyết(tùy)*20Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*15
2000Vàng*1000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Đá Tinh Luyện*20
4000 (ưu đãi )Vàng*2000Hòa Thị Bích*20Đá Tinh Luyện*25
6750Hoa Mộc Lan*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
13500Hoa Mộc Lan*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Lam Điền Ngọc*10
20000 (ưu đãi )Quà Bộ Tiêu Tương*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Tinh Luyện*70
30000Giày Tiêu Tương*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Tinh Luyện Cao*30
40000Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Tẩy Luyện Cao*30Đá Tinh Luyện*150
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Đá Tẩy Luyện Cao*50Đá Tinh Luyện*200