1900 561 558
( 2000đ/phút )

HƯỚNG DẪN SƠ LƯỢC TÂM PHÁP
24-10-2017

Hướng dẫn cách chơi tính năng tâm pháp

Người chơi đạt cấp level 80 sẽ có thể tham gia tính năng Tâm Pháp. Tâm pháp là gì ? Tâm pháp là tính năng kích hoạt thêm skill ẩn cho tướng chính (main)

Muốn tăng cấp Tâm Pháp phải đi tìm nguyên liệu trong Phó Bản Danh Vọng.

Cách vào Phó Bản Danh Vọng.

Bước 1: Vào giao diện phó bản

Bước 2: Chọn phó bản danh vọng

Vượt phó bản danh vọng sẽ nhận được:

Mảnh Tâm pháp Tím - dùng để đổi Skill tâm pháp tím 

Mảnh Tâm pháp Vàng - dùng để đổi tâm pháp vàng

 

Cách đổi tâm pháp như sau:

Bước 1: Vào phó bản

Bước 2: Vào Tiệm đổi

Bước 3: Chọn tâm pháp và đổi