1900 561 558
( 2000đ/phút )

HỶ TIỆC HOÀNG NHI
17-07-2017

TIÊU VÀNG TÍCH LUỸ NHẬN UY HỔ KỲ VÀ HỘP MẢNH THẦN TRÂN BẢO

Thời gian: 0h ngày 18/07 - 23h59 ngày 20/07

Phạm vi: S1 - S83

Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận được uuy hổ kỳ và hộp mảnh thần trân bảo

Số Vàng Tiêu tích lũyThưởng
400
Túi EXP Tài Nghệ *10
Đĩnh Bạc Lớn*15
Dưỡng Tâm Đơn *10
1000
Túi EXP Tài Nghệ *15
Đĩnh Bạc Lớn*40
Dưỡng Tâm Đơn *20
2000
Túi EXP Tài Nghệ *30
Đĩnh Bạc Lớn*75
Dưỡng Tâm Đơn *50
5000
Túi EXP Tài Nghệ *70
Đĩnh Bạc Lớn*200
Dưỡng Tâm Đơn *100
10000
Sắc Phong Lệnh Cổ*1
Đĩnh Bạc Lớn*400
Dưỡng Tâm Đơn *150
20000
Hộp Mảnh-Thần*25
Tinh Thần Nguyên*1
Dưỡng Tâm Đơn *200
30000
Uy Hổ Kỳ*1
Tinh Thần Nguyên*2
Dưỡng Tâm Đơn *250
40000
Hộp Mảnh-Thần*50
Tinh Thần Nguyên*3
Dưỡng Tâm Đơn *300
60000
Uy Hổ Kỳ*1
Tinh Thần Nguyên*4
Dưỡng Tâm Đơn *500

Chú ý: duy nhất ngày 18/07 có sự kiện "Nạp vàng tặng 100% vàng + đá exp thời trang"