1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN KẾT NỐI SERVER
08-08-2017

EVENT DÀNH RIÊNG CHO SERVER CÓ KẾT NỐI

Chuỗi Sự Kiện Kết Nối Server

Thời gian: tính từ ngày kết nối là ngày thứ 1

1. QUÀ QUAN PHẨM:

Quà Quan Phẩm Ngày thứ 1-thứ 2 sau khi kết nối server
Điều kiệnPhần thưởng
Chính ThấtĐĩnh Bạc*20Tinh Lực Đơn*5Thẻ Công Trạng-Lớn*10

2. QUÀ ĐĂNG NHẬP -  liên tục 7 ngày nhận thưởng:   Ngày thứ 2-thứ 8 sau khi kết nối server

Cần đăng nhập liên tục mới có thể nhận toàn bộ phần thưởng. Nếu ngày thứ nhất đăng nhập, ngày thứ hai không đăng nhập, thì ngày thứ ba đăng nhập chỉ có thể nhận phần thưởng của ngày thứ hai

Điều kiệnPhần thưởng
Ngày 1Dương Tâm Đơn*10Đĩnh Bạc Lớn*5Tinh Lực Đơn*2
Ngày 2Dương Tâm Đơn*10Đĩnh Bạc Lớn*5Huyền Thiên Lục*5
Ngày 3Dương Tâm Đơn*20Đĩnh Bạc Lớn*10Tinh Đồ*2
Ngày 4Dương Tâm Đơn*20Đĩnh Bạc Lớn*10Tinh Đồ*2
Ngày 5Dương Tâm Đơn*30Đĩnh Bạc Lớn*15Tinh Đồ*2
Ngày 6Dương Tâm Đơn*30Đĩnh Bạc Lớn*15Túi Quà Đá Lv5*1
Ngày 7Dương Tâm Đơn*50Đĩnh Bạc Lớn*20Túi Quà Đá Lv6*1

3. NHÂN ĐÔI PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN HẰNG NGÀY: 3 ngày sau khi kết nối server

Điều kiệnPhần thưởng
Ngày 1x2 Cây Tiền
Ngày 2x2 DMC BBKT
Ngày 3Giảm 50% tinh lực kỳ ngộ

4. NẠP VÀNG TẶNG 100% VÀNG: Ngày thứ 1 sau khi kết nối server.

5. NẠP TÍCH LŨY NHẬN THƯỞNG: 3 ngày sau khi kết nối server

Điều kiệnPhần thưởng
200Vàng*300Thể lực đơn*1Đĩnh Bạc Lớn*5
400Quà Đá LV6*1Huyền Thiên Lục*5Đĩnh Bạc Lớn*10
1200Đá Tăng ST Lv6*1Huyền Thiên Lục*10Đĩnh Bạc Lớn*20
6750Đá Giảm ST Lv7*1Cửu Âm Chân Kinh*10Đĩnh Bạc Lớn*100
13500Đá Tăng ST Lv7*1Cửu Âm Chân Kinh*20Đĩnh Bạc Lớn*150

6. NẠP ĐÚNG MỐC NHẬN QUÀ: Ngày thứ 6 đến thứ 7 sau khi kết nối server

Điều kiệnPhần thưởng
1200Hộp Đá Siêu*3Dưỡng Tâm Đơn*100Đĩnh Bạc Lớn*20
4000Đá Giảm ST Lv6*1Dưỡng Tâm Đơn*200Đĩnh Bạc Lớn*50
6750Đá Tăng ST Lv6*1Sắc Phong Lệnh Cổ*1Đĩnh Bạc Lớn*100

7. KẾT HÔN NHẬN THƯỞNG: 7 ngày sau khi kết nối server

Phần thưởng hoạt động này chỉ được nhận 1 lần

Điều kiệnPhần thưởng
Kết hônTúi 100 Vàng*5Bùa Tạo Mới Tuyệt Kỹ*500Hộp Hoa Tươi*5

8. XẾP HẠNG QUAN PHẨM: 6 ngày sau khi kết nối server

Sau khi hoạt động kết thúc trong vòng 3 ngày sẽ gửi phần thưởng vào hộp thư của người chơi

Chỉ thống kê quan phẩm cuối cùng sau khi kết thúc hoạt động.

Quan phẩmPhần thưởng
Cực phẩmTúi 100 Vàng*10Đá nhanh nhẹn lv6 *1Đĩnh Bạc Lớn*100
Chính nhấtTúi 100 Vàng*6Đá tăng ST lv6 *1Đĩnh Bạc Lớn*80
Tòng nhấtTúi 100 Vàng*5Đá giảm ST lv6 *1Đĩnh Bạc Lớn*60
Chính nhịTúi 100 Vàng*4Quà đá lv6 *1Đĩnh Bạc Lớn*50
Tòng nhiTúi 100 Vàng*3Quà đá lv6 *1Đĩnh Bạc Lớn*40
Chính tamTúi 100 Vàng*2Quà đá lv5 *1Đĩnh Bạc Lớn*30
Tòng tamTúi 100 Vàng*1Quà đá lv5 *1Đĩnh Bạc Lớn*20

9. QUYỀN QUÝ BANG HỘI: 3 ngày sau khi kết nối sv

Chỉ thống kê quyền sở hữu quyền quý bang sau khi kết thúc hoạt động, không tính hành vi lôi kéo trong thời gian hoạt động.

Sau khi hoạt động kết thúc trong vòng 3 ngày sẽ gửi phần thưởng vào hộp thư của người chơi.

Chiếm được quyền quýChức vụPhần Thưởng
Ninh phi
Thủ lĩnhĐá tấn công lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *50
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Nhị hoàng tử
Thủ lĩnhĐá chính xác lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *50
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Niên phú
Thủ lĩnhĐá kháng bạo lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *50
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Anh các
Thủ lĩnhĐá bạo kích lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *50
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Hi phi
Thủ lĩnhĐá phòng ngự lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *80
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Di thân vương
Thủ lĩnhĐá Giảm ST lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *80
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2
Bát vương gia
Thủ lĩnhĐá tăng ST lv6 *1Thượng phương bảo kiếm *5Thúy Phụng kì *80
Thành viênQuà đá lv5 *1Túi điểm rèn lớn *2Đỉnh bạc lớn *2

10. XẾP HẠNG ẢNH HƯỞNG BANG: 5 ngày sau khi kết nối sv

Thành viên trong bang của top 10 ảnh hưởng bang sẽ được nhận thưởng.

Sau khi hoạt động kết thúc trong vòng 3 ngày sẽ gửi phần thưởng vào hộp thư của người chơi.

Ảnh hưởng bangPhần thưởng
Hạng 1Quà đá lv6 *1Khai phong phủ lệnh*10Túi Ng.Liệu-Đỉnh*20
Hạng 2Quà đá lv5 *2Khai phong phủ lệnh*8Túi Ng.Liệu-Đỉnh*12
Hạng 3Quà đá lv5 *1Khai phong phủ lệnh*5Túi Ng.Liệu-Đỉnh*8
Hạng 4 - 10Quà đá lv5 *1Khai phong phủ lệnh*2Túi Ng.Liệu-Trung*5

11. XẾP HẠNG CUNG ĐẤU: 3 ngày sau khi kết nối server

Sau khi hoạt động kết thúc trong vòng 3 ngày sẽ gửi phần thưởng vào hộp thư của người chơi

Xếp hạng cung đấuPhần thưởng
Hạng 1Dưỡng tâm đơn*500Tình yêu vĩnh cữu*1Cửu âm chân kinh*10
Hạng 2Dưỡng tâm đơn*400Hạ hồng*1Cửu âm chân kinh*8
Hạng 3Dưỡng tâm đơn*300Tình ca muôn đời*1Cửu âm chân kinh*5
Hạng 4 – 10Dưỡng tâm đơn*200Nước nguồn sen thắm*1Thái âm cảm ứng*20
Hạng 11 – 50Dưỡng tâm đơn*100Trong sáng*1Thái âm cảm ứng*12
Hạng 51 - 100Dưỡng tâm đơn*50Bánh ú nhỏ*1Thái âm cảm ứng*8

12. GIẢM GIÁ 50% QUAY THIÊN NHÂN 10 LẦN: 1 ngày sau khi kết nối server

13. TRANH MUA VẬT PHẨM HIẾM: 3 ngày sau khi kết nối server

Thời gian tranh muaTên vật phẩmGiá gốcGiá hiện tạiGiới hạn số lần muaGiới hạn toàn sv
Ngày thứ nhất: 0h-24h
Dưỡng Tâm Đơn201020020000
Thẻ kết hôn29810110
Đổi cung lệnh998299110
Thể lực đơn301010Không giới hạn
Ngày thứ 2: 0h-24h
Thẻ đổi tên998488110
Đá thiên thạch cổ4000300025
Sắc phong lệnh – cổ500035003Không giới hạn
Tình Yêu Vĩnh Cửu1314188210
Ngày thứ 3: 0h-24h
Vân thiết120505100
Uy hổ kì60004800310
Đá Tăng ST Lv76480288812
Đá Giảm ST Lv76480288812

14. TIÊU VÀNG TÍCH LŨY MỖI NGÀY: Ngày thứ 4 đến thứ 5 sau khi kết nối server ( Reset mỗi ngày )

Điều kiệnPhần thưởng
500Đá Phòng Thủ lv5*1Đại Bổ Hoàn*50Hoa Hướng Dương*1
1000Đá Kháng Bạo LV6*1Đại Bổ Hoàn*100Hạt Hướng Dương*1
2000Đá Tấn Công Lv6*1Dưỡng Tâm Đơn*30Phong Hoa*1
5000Đá Giảm ST Lv6*1Dưỡng Tâm Đơn*50Hằng Nga Bôn Nguyệt*1

15. KHO BÁU CUNG ĐÌNH 20K - NHẬN LÝ BẠCH: Ngày thứ 1 đến thứ 7 sau khi kết nối server

Số Vàng Nạp mỗi ngàyPhần Thưởng
80 Vàng Hồn phách Lý Bạch*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1
80 Vàng Hồn phách Lý Bạch *2Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*2
80 Vàng Hồn phách Lý Bạch*3Sắc Phong Lệnh-Cao*10Hộp Đá-Siêu*3
80 VàngTúi 100 Vàng*1Hồn phách Lý Bạch*4Sắc Phong Lệnh-Thiên*1Hộp Đá-Siêu*4
80 VàngTúi 100 Vàng*1Hồn phách Lý Bạch*5Sắc Phong Lệnh-Thiên*2Hộp Đá-Siêu*5
80 VàngTúi 100 Vàng*1Hồn phách Lý Bạch*6Sắc Phong Lệnh-Thiên*3Hộp Đá-Siêu*6
80 VàngTúi 100 Vàng*1Hồn phách Lý Bạch*9Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Hộp Đá-Siêu*9

16. ĐỔI TƯỚNG HIẾM SIÊU RẺ:Ngày thứ 4 đến thứ 6 sau khi kết nối server

Không reset mỗi ngày

Tên vật phẩmGiá gốcGiá hiện tạiGiới hạn lần mỗi người muaGiới hạn toàn sv
Hồn phách Gia Cát Lượng *141019930100
Hồn phách Lí Bạch *141019930100
Hồn phách Võ Tắc Thiên *141019930100
Hồn phách Đại Kiều *144020930100
Hồn phách Tây Thi *144019930100
Hồn phách Điêu Thuyền *144019930100