1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN MỚI 11/07 - 13/07
10-07-2017

NẠP VÀNG TÍCH LŨY NHẬN ĐÁ THIÊN THẠCH CỔ

Thời gian: 0h ngày 11/07 đến 23h59 ngày 13/07

Phạm vi áp dụng: S1 - S81

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân nạp vàng tích lũy đạt mốc sẽ nhận được đá Thiên Thạch Cổ và các phần thưởng quí hiếm khác

Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Tinh Đồ*1Túi EXP Tài Nghệ*5Dưỡng Tâm Đơn *20
800Tinh Đồ*2Túi EXP Tài Nghệ*10Dưỡng Tâm Đơn *20
1200Tinh Đồ*3Túi EXP Tài Nghệ*15Dưỡng Tâm Đơn *30
2000Tinh Đồ*5Túi EXP Tài Nghệ*25Dưỡng Tâm Đơn *50
4000Hộp Mảnh-Cao*7Túi EXP Tài Nghệ*50Dưỡng Tâm Đơn *100
6750Tinh Thần Nguyên*1Túi Tăng Kỹ Năng*7Dưỡng Tâm Đơn *120
13500Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Túi Tăng Kỹ Năng*15Dưỡng Tâm Đơn *200
20000Đá Thiên Thạch Cổ*2Túi Tăng Kỹ Năng*25Dưỡng Tâm Đơn *300

Đá Thiên Thạch Cổ: Dùng để tiến cấp trang bị vàng lên trang bị đỏ mạnh hơn.

Đá nhanh nhẹn: tăng điểm nhanh nhẹn cho nhân vật được trang bị.

Hộp Mảnh Cao: mở nhận 20 Hắc Diệu, 10 Nguyệt Quang