1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN MỚI
23-07-2017

ĐỔI GIỚI HẠN TÙY TÙNG HIẾM

Thời gian: 0h ngày 24/07 - 23h59 ngày 26/07
Phạm vi: S1 - S83
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân dùng Thiên Nhân Lệnh (thẻ màu vàng) + Vàng để đổi mảnh hồn tướng hiếm nhé.
Mỗi ngày 30 lần
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *288
ĐỔI
Hồn phách Uyển Nhi *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *228Hồn phách Đại Kiều *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *228Hồn phách Tây Thi *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *228Hồn phách Điêu Thuyền *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *208Hồn phách Võ Tắc Thiên *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *208Hồn phách Lí Bạch *1
Thiên Nhân Lệnh *2Vàng *188Hồn phách Lữ Bố *1
 Vàng *158Đá EXP Thời trang *1
 Vàng *48Cửu Âm Chân Kinh *1
 Vàng *38Túi EXP Tài Nghệ*1
 Vàng *18EXP Đơn Siêu *1