1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN SINH NHẬT 1 TUỔI
11-12-2017

BXH TIÊU PHÍ NHẬN ĐÁ TIẾN CẤP TRÂN BẢO ĐỎ

Thời gian: 0h ngày 12/12 - 23h59 ngày 14/12
Phạm vi: S1 - S111
Nội dung: Top 10 chủ nhân tiêu vàng nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được nhiều vật phẩm hiếm trong đó có Đá nhanh nhẹn Lv6 và Đá tiến cấp trân bảo cao siêu hiếm (dùng để tiến cấp trân bảo đỏ)
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Đá Tiến Cấp Trân Bảo-Cao*3Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2Bánh Sinh Nhật*200Hộp Mảnh-Thần*40
Top 2Tinh Thần Nguyên*10Đá Tăng ST Lv6*2Bánh Sinh Nhật*150Hộp Mảnh-Thần*30
Top 3Tinh Thần Nguyên*7Đá Giảm ST Lv6*2Bánh Sinh Nhật*100Hộp Mảnh-Thần*20
Top 4Tinh Thần Nguyên*5Đá Tăng ST Lv6*1Bánh Sinh Nhật*70Hộp Mảnh-Cao*10
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1Bánh Sinh Nhật*50Hộp Mảnh-Cao*10
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Bánh Sinh Nhật*30Hộp Mảnh-Cao*5
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2Bánh Sinh Nhật*30Hộp Mảnh-Cao*5
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Bánh Sinh Nhật*20
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Bánh Sinh Nhật*20
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1Bánh Sinh Nhật*20