1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN SINH NHẬT 1 TUỔI
11-12-2017

TIÊU VÀNG NHẬN VẬT PHẨM HIẾM

+ Thời gian: 0h ngày 15/12 - 23h59 ngày 18/12
+ Phạm vi: S1 - S111
+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tiêu phí đạt mốc sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn và cực hiếm.

Số vàng tiêuPhần thưởng
400Xẻng Lạc Dương*2Túi Điểm Rèn-Lớn *10Bánh Sinh Nhật*3
800Xẻng Lạc Dương*4Túi Điểm Rèn-Lớn *20Bánh Sinh Nhật*5
1200Xẻng Lạc Dương*6Túi Điểm Rèn-Lớn *50Bánh Sinh Nhật*10
3000Xẻng Lạc Dương*15Quả Kỳ Dị*5Bánh Sinh Nhật*15
5000Xẻng Lạc Dương*25Tinh Thần Nguyên*1Bánh Sinh Nhật*20
10000Xẻng Lạc Dương*50Tinh Thần Nguyên*2Bánh Sinh Nhật*25
20000Xẻng Lạc Dương*100Hộp Mảnh Thần*20Bánh Sinh Nhật*30
30000Xẻng Lạc Dương*150Hộp Mảnh Thần*40Bánh Sinh Nhật*35
40000Xẻng Lạc Dương*200Tinh Thần Nguyên*5Bánh Sinh Nhật*40
60000Uy Hổ Kỳ*1Tinh Thần Nguyên*6Bánh Sinh Nhật*50
80000Ngọc Thú Cưng*1Túi EXP Tài Nghệ*500Bánh Sinh Nhật*60
100000Uy Hổ Kỳ*1Dưỡng Tâm Đơn*500Bánh Sinh Nhật*100
120000Hộp Mảnh-Thần*50EXP Đơn Siêu*700Tinh Thần Nguyên*7
140000Ngọc Thú Cưng*2Túi EXP Tài Nghệ*700Tinh Thần Nguyên*8
200000Uy Hổ Kỳ*1Dưỡng Tâm Đơn*700Tinh Thần Nguyên*12