1900 561 558
( 2000đ/phút )

SỰ KIỆN SINH NHẬT 1 TUỔI
11-12-2017

VUA THU THẬP BÁNH SINH NHẬT

Thời gian: 0h ngày 12/12 - 23h59 ngày 18/12
Phạm vi: S1 - S111
Mừng Sinh Nhật 1 tuổi của Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi, Top 15 Chủ nhân có thu thập số lượng "Bánh Sinh Nhật" cao nhất (tính theo từng server) sẽ được nhận nhiều phần thưởng quí giá.
Top Thu ThậpPhần thưởng nhận được
Hạng 1Uy Hổ Kỳ*2, Hộp Mảnh Thần*50, Đá tăng ST lv7 *1, Đá Đột Phá Trang Bị*50
Hạng 2Uy Hổ Kỳ*1, Hộp Mảnh Thần*40, Đá giảm ST lv7 *1, Đá Đột Phá Trang Bị*40
Hạng 3Uy Hổ Kỳ*1, Hộp Mảnh Thần*20, Đá tăng ST lv6 *2, Đá Đột Phá Trang Bị*30
Hạng 4 -5 Hộp Mảnh Thần*15, Đá tăng ST lv6 *1, Hộp Nội Đơn Lv3*5,Đá Đột Phá Trang Bị*20
Hạng 6 -10Hộp Mảnh Thần*10, Đá giảm ST lv6 *1,Hộp Nội Đơn Lv3*3,Đá Đột Phá Trang Bị*15
Hạng 11 – 15Hộp Mảnh Thần*7, Đá giảm ST lv6 *1,, Hộp Nội Đơn Lv3*1,Đá Đột Phá Trang Bị*10