Sự kiện Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam
27-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 28/6 - 30/6 Áp dụng: S1-199
Lưu Ly dùng để tham gia sự kiện Cửa hàng thần bí
Số Vàng nạpQuà
388Ngưu Lang Chức Nữ*1Lưu Ly*5Đá Thức Tỉnh*2
800Sắc Phong Lệnh Cổ*3Lưu Ly*7Quà Tiềm Năng*5
1200Đá Thân Mật Thú Cưng *3Lưu Ly*10Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Quà Tiềm Năng*10Lưu Ly*20Đá Thức Tỉnh*3
4000Đá Thức Tỉnh*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Lưu Ly*30
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*150Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hồn Thôi Oanh Oanh*250Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1