1900 561 558
( 2000đ/phút )

TRỒNG DƯA HẤU ĐỔI TƯỚNG HIẾM 5 SAO
12-06-2017

TRỒNG DƯA HẤU RƯỚC THÚY KIỀU

     ● Thời gian: 0h ngày 13/06 - 23h59 19/06

     ● Phạm vị áp dụng: S1 - S74

     ● Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân trồng dưa hấu và dùng dưa hấu để đổi các vật phẩm hiếm

Giới hạn lần đổiNguyên liệu đổiVật phẩm nhận được
Mỗi ngày 40 lần Vàng *88Hạt giống dưa hấu *1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *2Vàng *8Túi 50 Thông Bảo *2
Mỗi ngày 15 lần
Dưa hấu *1Thiên Nhân Lệnh *1Hồn phách Thúy Kiều *1
Dưa hấu *1Hồn phách Lan Lăng Vương *2Hồn phách Thúy Kiều *1
Mỗi ngày 3 lầnDưa hấu *5Vàng *108Đá Tiến Cấp Nhẫn Cao *1
Mỗi ngày 30 lần
Dưa hấu *2Vàng *8EXP Đơn Siêu *1
Dưa hấu *1Vàng *28Đỉnh Bạc Lớn *1
Dưa hấu *3Vàng *38Cửu Âm Chân Kinh *1
Dưa hấu *6Vàng *138Đá EXP Thời trang *1
Dưa hấu *5Vàng *188Hồn phách Lữ Bố *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Gia Cát Lượng *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Lí Bạch *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Võ Tắc Thiên *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Đại Kiều *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Tây Thi *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Điêu Thuyền *1

Nhiệm vụ hằng ngày nhận hạt dưa hấu

Kỳ ngộ 20 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Câu cá 200 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Chế tạo 10 mónHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Thắng PB 20 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Khiêu chiến đấu trường 5 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Tấn công quyền quý bang 5 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Khiêu chiến quan trường 5 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Vượt BBKT 10 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Vượt BBKT 15 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Tạo lại TK 1 lầnHạt Dưa hấu *2Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Tạo lại TK thời trang 2 lầnHạt Dưa hấu *1Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1
Mua thể lực 3 lầnHạt Dưa hấu *2Đĩnh Bạc Lớn *2Phân Hữu Cơ *1
Rung cây 10 lầnHạt Dưa hấu *2Đĩnh Bạc Lớn *2Túi 50 Thông Bảo *1