Đua top Gia Viên Liên Sever

Phạm vi: S1-S181
Thời Gian: 0h 2/11 - 23:59:00 ngày 9/11
Thể lệ cuộc thi :

  • TOP 10 BXH Gia Viên Liên Server sẽ nhận được quà tặng.
  • Tư cách tham gia: Chủ nhân có thể tham gia với tư cách Cá nhân hoặc tư cách Phu Thê (ghép Gia Viên).
  • Dựa vào điểm "Phồn Vinh" để xác định TOP BXH Gia Viên Liên Server
  • 10 phút BXH sẽ được làm mới một lần, vì vậy danh sách TOP 10 sẽ được BXH xuất dữ liệu vào lúc 23:59:00 ngày 9/11

Trao thưởng :

  • Sau khi kết thúc cuộc thi, BDH sẽ xuất dữ liệu và vinh danh trong 3 ngày làm việc.
  • Chủ nhân tham gia với tư cách Phu thê, không được ly hôn khi chưa nhận được quà cuối cùng từ sự kiện này.
  • TOP BXH sẽ liên lạc cho Nguyệt Tú tại Fanpage để đăng kí nhận quà qua đường Bưu điện. (chỉ áp dụng trao quà tại việt nam)
  • Quà ingame sẽ được trao sau khi công bố BXH trên Fanpage
  • Quyết định của BDH là quyết định cuối cùng

Top BXH Gia Viên Liên server Phần thưởng
Top1 Đá Chân Tiên*9 Đá Luyện*5 Hình Đồ Dùng Tím*2 1 Kem Bông + 1 Cá Mập Bông
Top 2 - 3 Đá Chân Tiên*6 Đá Luyện*3 Hình Đồ Dùng Tím*1 1 Kem Bông + 1 Cá Mập Bông
Top 4 - 5 Đá Chân Tiên*3 Đá Luyện*2 Hình Đồ Dùng Tím*1 1 Kem Bông + 1 Cá Mập Bông
Top 6 - 10 Đá Chân Tiên*3 Đá Luyện*1   1 Kem Bông + 1 Cá Mập Bông