1900 561 558
( 2000đ/phút )

Nhận Thưởng và Đăng Ký Nhận Thưởng Đua Top Tước Vị Chiến Liên Server

-- Danh Sách Nhận Thưởng và Đăng Ký Nhận Thưởng Đua Top Tước Vị Chiến Liên Server --

Danh sách nhận thưởng

  • Bang Tổ Chức xin công bố danh sách các Chủ Nhân nhận thưởng từ sự kiện Đua Top Tước Vị Chiến Liên Server
  • Các Chủ Nhân có tên trong danh sách hãy tiến hành gửi thông tin nhận thưởng theo hướng dẫn dưới.
Danh Sách Top Cực Phẩm
Danh Sách Top Chính Nhất
Danh Sách Top Tòng Nhất
Danh Sách Top Chính Nhị
Danh Sách Top Tòng Nhị
Danh Sách Top Chính Tam
Danh Sách Top Tòng Tam

Đăng ký thông tin nhận thưởng

  • Các Chủ Nhân có mặt trong danh sách trên sẽ nhận được một mã xác nhận nhận quà qua thư trong game. Sau đó liên hệ fanpage gửi thông tin để được kiểm tra thông tin trao quà nhé.
  • Thời gian gửi mã xác nhận và tiếp nhận thông tin trao quà diễn ra từ 22/02/2018 - 25/02/2018, trong quá trình gửi mã xác nhận trao thưởng Chủ Nhân nào đổi tên sẽ không thể nhận mã nhận đậu bông và đậu hoàng nhi, vui lòng báo Fanpage để lấy thông tin kiểm tra nhé.
  • Thời gian đăng ký thông tin đến hết 23:59 ngày 25/02/2018.

Lưu ý

  • Đối với giải thưởng quà tặng, Bang Tổ Chức sẽ trao sau khi Chủ Nhân hoàn tất gửi đăng ký thông tin rõ ràng và chính xác.
  • Thời gian trao thưởng là 30 ngày kể từ khi chương trình kết thúc.
  • Trong trường hợp cần hỗ trợ, các Chủ Nhân trúng thưởng vui lòng liên hệ hotline 02-862-999-088 Bấm số 6114 (Thứ 2 đến Thứ 6 08:00 - 18:00).