Chuỗi Sự Kiện Tuần (12/10 - 15/10)
11-10-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 0h ngày 12/10 - 23h59 ngày 13/10 áp dụng cho S1 - S179
Thời gian: 0h ngày 14/10 - 23h59 ngày 14/10 áp dụng cho S1 - S178


Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Lạc Vũ*3
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Lạc Vũ*5
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đá Luyện*1Lạc Vũ*10
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đá Luyện*1Lạc Vũ*20
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đá Luyện*2Lạc Vũ*50
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đá Luyện*2Đặc tính tăng hoàn-Cao*1Lạc Vũ*100
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đá Luyện*4Đặc tính tăng hoàn-Cao*3Lạc Vũ*150
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đá Luyện*7Đặc tính tăng hoàn-Cao*5Lạc Vũ*200