Tin tức

Giới Thiệu Tính Năng: Thú Cưỡi

GIỚI THIỆU:

Tính năng Thú Cưỡi vô cùng đặc sắc lần đầu xuất hiện ở thể loại game Cung Đấu.

Chủ Nhân đạt cấp 42 sẽ có thể sỡ hữu cho mình thú cưỡi để có thể ngoa du, thuận tiện di chuyển khắp chốn Hoàng Cung rộng lớn.


THUỘC TÍNH THÚ CƯỠI:

- Khi cưỡi thú tốc độ di chuyển cũng sẽ tăng lên.

- Mỗi Thú Cưỡi đều có thuộc tính riêng. Sở hữu càng nhiều Thú cưỡi thì Cung Đấu càng cao.

- Những thuộc tính khác như Bối Sức dành cho Thú Cưỡi sẽ cập nhật trong các phiên bản tiếp theo.